INICI

1

Propostes

LES TEXTURES

2

Continguts

2- CLASSIFICACIÓ DE LES TEXTURES

3- LA TEXTURA EN L’ART

1- LA TEXTURA

Veure

Veure

LA TEXTURA

Anomenem textura l’estructura material d’una superfície. Aquesta estructura pot ser pròpia de la matèria o bé superposada o elaborada artificialment.

La textura és una característica de les superfícies que es percep per mitjà dels sentits del tacte i de la vista.

En principi, la textura és una qualitat tàctil: si toquem la pell d’un préssec i a continuació passem la mà per damunt d’un paper de vidre comprovem que el préssec és vellutat i molt suau, mentre que el paper de vidre és aspre i desagradable.

 

 

Però, igualment, la textura és una qualitat visual: si ens acostem a un gat sabrem abans de tocar-lo que el seu pelatge és suau, mentre que si observem la sorra sabrem que la seva textura és granulosa, encara que no hi passem la mà per sobre.

Aquesta doble qualitat de la textura es reconeix des de la infantesa. Als nens, des que són molt petits, els agrada tocar tot el que hi ha al seu voltant, amb la qual cosa aprenen i recorden les textures de les diverses superfícies que troben. Quan som grans no ens cal tornar a tocar les superfícies per reconèixer la seva textura: gràcies a una experiència «visual» podem apreciar la seva naturalesa «tàctil».

 

Les persones que no tenen el sentit de la vista reconeixen el món per mitjà del tacte, i són molt sensibles a les variacions en les superfícies que creen les textures, fins al punt de poder llegir mitjançant petites protuberàncies realitzades en fulls de paper (sistema Braille).

 

 

        El Braille és un sistema de lectura i escriptura tàctil pensat per a persones cegues o amb dificultat de visió. Es basa en 6 punts que es combinen per formar lletres i nombres. El va crear Louis Braille al segle XIX, el qual va quedar cec a causa d’un accident, quan era molt jove, al taller del seu pare.

QUALITATS SIMBÒLIQUES DE LA TEXTURA

Les textures influeixen en els sentits de l’ésser humà i creen un corrent d’atracció o de rebuig segons les propietats que presentin.

Així, la fusta, la seda i la llana tenen textures que generen atracció; en canvi, el paper de vidre, les superfícies espinoses i les matèries viscoses acostumen a provocar una sensació de rebuig: ens resulten desagradables.

La textura, en les seves múltiples varietats, és un món ampli i ric, el coneixement del qual enriqueix la percepció del món que ens envolta i la nostra capacitat d’expressió artística.

BRILLANT

MAT

LLIS

RUGÓS

Observa aquesta varietat d'exemples sobre tipus de textures:

DUR

TOU

ONDULAT

FI

GRANULAT

FIBRÓS

SEDÓS

ASPRE