INICI

1

Propostes

La societat de la informació

7

Continguts

2- INFLUÈNCIA DE L’ENTORN

3- ELS RECURSOS VISUALS

1- INTERPRETAR MISSATGES VISUALS

Veure

Veure

INTERPRETAR MISSATGES VISUALS

Per interpretar correctament els missatges que rebem per mitjà dels sentits, és convenient saber d’on vénen. Si la informació rebuda prové de l’entorn natural, com el so de les onades del mar o l’aroma de la vegetació, la seva lectura és senzilla i clara.

La interpretació dels missatges es complica si són «artificials», és a dir, si són produïts per l’home. L’ésser humà, com a membre d’una societat, dissenya imatges i sons aplicant-hi codis a fi d’enriquir la informació que vol transmetre.

Per entendre plenament aquests missatges és necessari aplicar el mateix codi de l’emissor. És el cas d’un senyal de circulació, del logotip d’una marca esportiva, d’un cartell publicitari i de la difusió de la informació meteorològica per televisió; tots aquests casos són clars exemples dels anomenats missatges artificials.

 

MISSATGES DINS DE L'ENTORN NATURAL

Cada societat té el seu codi.

MISSATGE ARTIFICIAL PRODUÏT PER L'ÉSSER HUMÀ.

En les societats occidentals el color blanc és símbol de puresa i, per aquest motiu, les núvies trien aquest color per al seu vestit. Per contra, en les societats orientals les núvies usen colors vermells, negres, etc., la qual cosa ens porta a identificar, no tan sols la núvia, sinó fins i tot l’esdeveniment que se celebra.

 

 

 

"Hola" en diferents idiomes.

L’idioma és un missatge artificial

SIGNIFICAT I SIGNIFICANT

Un molt bon exemple de missatge artificial és el llenguatge, tant parlat com escrit. És essencial la relació entre la grafia  (la lletra o signe gràfic que representa un so determinat) i el so, i també la seva interrelació per emetre i rebre missatges. Aquesta interrelació varia en cada cultura o societat; com a resultat d’això, hi ha un gran nombre d’idiomes.

Hi ha formes de comunicació universals, com el riure, el plor o la sorpresa. En canvi, hi ha tantes fórmules de salutació com idiomes, s'observa aquest llistat de «holas» en les llengües més parlades del món. En la següent infografia, aprendrem a dir hola en 21 idiomes.

SIGNIFICAT:

DEFINICIÓ EXACTA DE L'OBJECTE

SIGNIFICANT:

ÉS LA IMATGE QUE PROJECTA LA NOSTRA MENT DE L'OBJECTE

Tot element que es pot percebre amb els sentits és real, la qual cosa genera en la nostra ment una «idea» o projecció mental de l’element, que rep el nom de SIGNIFICAT. Per comunicar o transmetre a altres membres de la nostra societat que ens referim a aquest element i evocar el seu concepte o idea mental hi apliquem, per acord en societat, valors orals i auditius (idioma), visuals, etc., anomenats SIGNIFICANTS, que el receptor del missatge interpreta.

LA VARIETAT DEL SIGNIFICANT VISUAL

De copiar la realitat, a no tenir-hi cap relació

Com pots veure, hi ha un llarg camí entre un element real (per exemple, una companya de classe) i les formes de representar-lo i transmetre’l als altres.

 

El SIGNIFICAT sempre serà una noia real –la teva companya–, però la manera d’evocar el concepte d’aquesta realitat

SIGNIFICANT pot ser ben diferent, des de la representació més fidel possible (foto o dibuix) fins a la pèrdua de tota relació amb el referent real (abstracció) i la necessitat d’aplicar-hi, perquè es pugui comprendre, un «codi visual»; és a dir, la imatge s’interpreta segons un acord per reconèixer mitjançant uns signes concrets aquest significat prèviament establert.